Je bent hier: Home » Samenwerken & Organiseren » Over het graf regeren, doe je… zo?!?

Over het graf regeren, doe je… zo?!?

Over het graf regeren, doe je… zo?!?

Zelfs na je overlijden een flinke vinger in de pap houden en bepalen wat er met je erfenis gebeurt? Het klinkt wat luguber, maar in bepaalde gevallen is het een uitkomst en… het kan! Met het zogenaamde fideï-commis of zoals het in de volksmond heet de tweetrapsmaking. Deze kan overigens onder bepaalde voorwaarden uit meer dan twee trappen bestaan en de erfgenamen ook nog eens flink fiscaal voordeel opleveren.

Fideï-commis betekent letterlijk dat je een beroep doet op het fatsoen van iemand. Het eeuwenoude principe stamt uit het Romeinse recht. De oude Romeinen hadden een rechtssysteem met specifieke erfrechtelijke regels. Hierdoor was het voor een erflater niet altijd mogelijk om iets na te laten aan de persoon die hij voor ogen had. Slechts Romeinse burgers konden iets erven. Als gevolg hiervan kon men vreemdelingen en onder omstandigheden ook vrouwen en slaven niets nalaten. Het fideï-commis maakte het mogelijk om via een derde persoon, die wel erfgenaam kon zijn, iets door te sluizen naar iemand die officieel niet erfgerechtigd was. In ons rechtssysteem, dat is gebaseerd op het Romeins recht, kennen we het fideï-commis nog steeds. Inmiddels zijn wel de periode waarin en de voorwaarden waaronder de doorgever of de bezwaarde over het geld mag beschikken aanzienlijk verruimd.

Voorkom dat je geld naar je ex gaat

Hoe werkt het? Neem bijvoorbeeld een alleenstaande gescheiden vader met een dochter. Als hij komt te overlijden, erft zijn dochter volgens de wet zijn hele vermogen. Is zijn dochter ongehuwd en kinderloos en komt ook zij te overlijden, dan erft – als er niets geregeld is – haar moeder, zijn ex dus, het geld dat hij aan zijn dochter heeft nagelaten. Met een testament waarin een tweetrapsmaking is opgenomen, is dit te voorkomen. Of stel dat deze vader naast een dochter ook nog een zoon heeft. Als er weer niets anders geregeld is, dan gaat het erfdeel van de overleden dochter (gedeeltelijk) naar de zoon, die daar dertig of zelfs veertig procent belasting over moet betalen. Als de vader in zijn testament vastlegt dat de kinderen hun erfdeel bij overlijden en het ontbreken van eigen kinderen, moeten doorgeven aan hun broer of zus, dan wordt het vermogen geacht van vader afkomstig te zijn en met slechts tien of twintig procent belast. Bij leven mogen de kinderen in principe met het geërfde vermogen doen wat ze willen, tot en met opmaken aan toe. Vader kan zo echter wel bepalen dat zijn kinderen er niet bij testament over kunnen beschikken.

In echtscheidingssituaties wordt steeds vaker gebruikgemaakt van de tweetrapsmaking ter bescherming van het vermogen. Ook familiebezittingen kun je ermee veiligstellen. Met het overlijden van een kind kunnen sieraden of kunstwerken met de schoonzoon of -dochter uit de familie verdwijnen als er niets is geregeld. Toen ik een tijdje geleden werd benaderd door een cliënt die bepaalde bezittingen per se in de bloedlijn wil houden, liep ik op zowel praktisch als fiscaal vlak tegen nogal wat onvolkomenheden in de regeling aan. “Je zou er een boek over kunnen schrijven”, grapte ik. En dat is wat ik nu aan het doen ben. Ik werk momenteel aan mijn proefschrift over dit onderwerp.

email

Over de auteur

Bianca de Kroon is estate planner en daarnaast docente Successiewet en Estate planning aan de Universiteit van Leiden. Zij is bezig met het schrijven van een proefschrift over de tweetrapsschenking of –making. Regelmatig verzorgt zij lezingen en publicaties op het gebied van (internationale) estate planning.

Aantal berichten : 11

Leave a Comment

© 2017 Mazars Nederland meer info

Scroll naar de top