Je bent hier: Home » Markt & Financiering » Rationeel tegengas in emotionele discussie

Rationeel tegengas in emotionele discussie

Rationeel tegengas in emotionele discussie

Op 12 augustus 2016 maakte de aarde haar jaarlijkse trek door de meteorenzwerm Perseïden. Die nacht waren er onder de meest gunstige omstandigheden zo’n 85 vallende sterren per uur te zien. Hoe donkerder, hoe beter je ze kon zien. Over vallende sterren gesproken, op diezelfde dag vond ook het nu al historische kort geding plaats van Yuri van Gelder tegen de NOC*NSF over zijn verwijdering van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro na een enerverend stapavondje. Allemaal nieuws, zonder dat we eigenlijk weten hoe het precies zit, maar dat is niets nieuws.

Ook schijnzelfstandigheid, onderbetaling van buitenlandse werknemers, oneerlijke concurrentie en A1-constructies zijn onderwerpen waaraan de media vaak niet al te genuanceerd aandacht besteden. Niet verwonderlijk, de media moeten immers uit lijfsbehoud snel de aandacht van de lezer zien te trekken. Daarmee is op zich niets mis, zolang de informatie maar juist, objectief en volledig is. Bij dit laatste wringt helaas de schoen. Krijgen we voldoende objectieve informatie om een onderbouwde mening te kunnen vormen? Of voeren we liever discussies op basis van emotie in plaats van inhoud?

Emotie regeert

Dit laatste lijkt steeds vaker het geval. Neem nu het voorbeeld van de Bulgaren en Roemenen, die sinds 1 januari 2014 zonder tewerkstellingsvergunning in Nederland mogen werken. De PVV en vakbonden klommen op de barricades om te spreken over verdringing van Nederlandse werknemers, oneerlijke concurrentie en misbruik van Europese regels. Nederland zou overspoeld worden door een enorme stroom goedkope arbeidskrachten uit deze landen. Daarvan is niet veel gebleken. Maar gevoed door angst, onvolledige informatie en gebrek aan een objectief-kritische houding, is het imago van de Bulgaren en Roemenen er niet beter op geworden. Is het nu echt zo oneerlijk? Dat lijkt me niet.

Eén Europa?

We zijn onderdeel van één Europa en we accepteren dat er vrijheid van arbeid en dienstverlening is. Als je als Nederlander tijdelijk in een ander land gaat werken, houd je hetzelfde loon en dezelfde sociale verzekeringsrechten. Dat is natuurlijk niet anders voor buitenlandse arbeidskrachten die tijdelijk in Nederland komen werken. Het ‘probleem’ is alleen dat er verschillen tussen de lidstaten zijn. In Nederland zijn de lonen hoog en de sociale voorzieningen goed, dat is echter niet overal zo. Het is geen probleem dat het minimumloon voor Roemenen iets meer dan € 200 per maand bedraagt, totdat ze hier komen werken. Dan moet de Nederlandse werknemer namelijk beschermd worden. Wij vinden het ook geen probleem als de Roemeense werknemer Roemeense sociale verzekeringspremies betaalt, totdat deze werknemer in Nederland komt werken. De Roemeense werknemer betaalt immers veel minder premie dan de Nederlandse! De discussie die ontstaat en de maatregelen die door de overheid worden genomen is eenzijdig. Er wordt geen aandacht besteed aan al die andere verschillen tussen lidstaten, zoals levensstandaard, kwaliteit van voorzieningen, kosten van levensonderhoud, sociale voorzieningen en belastingheffing.

Na alle feiten en omstandigheden gewogen te hebben luidde het vonnis van de rechtbank dat Yuri geen recht had om alsnog aan de ringenfinale deel te nemen. Spijtig voor hem, maar vast is komen te staan dat zijn gedrag onder de gedragscode van NOC*NSF niet kon worden getolereerd. Het zal zeker nog vaker voorkomen dat iemand of een groep mensen zich ongelijk behandeld voelt. Mijn suggestie is: wil je je mengen in de discussie, voer deze dan op de inhoud en laat je niet meevoeren met de publieke opinie.

email

Over de auteur

Belastingadviseur Loonheffingen

Belastingadviseur Loonheffingen bij Mazars || Sector specialist Transport & Logistiek Vragen over het artikel of algemene opmerkingen? Neem gerust contact op via mail, LinkedIn of Twitter!

Aantal berichten : 4

Leave a Comment

© 2017 Mazars Nederland meer info

Scroll naar de top